מערכת שעות חיפה

050-5662366

 

שעורים פרטיים

 

שעורים פרטיים מועברים בהתאמה לצרכיך האישיים.

 


 
יום א יום ב        יום ג     יום ד

יום ה  

    יום ו       

 

 

 

 

 

הכשרת תומכות לידה

הכשרת מדריכות ליוגה 

יוגה נשית + הריון 
08:45-09:45

 

 
 
 

 

 

 

 

10:00-11:00 יוגה לנשים וגברים

       


 

   


 

 


אחה"צ

 

 

 

הכשרת מדריכות יוגה 

 

 

  18:15-19:15 יוגה נשית ויוגה הריון